Aktualno

Mladi so prihodnost

S tretjega srečanja partnerjev projekta Easy towns v nemškem Pforzheimu

Osrednja tema 3. srečanja partnerjev projekta Easy towns so bili mladi in njihovo vključevanje v družbo. Sodelovanje mladih, njihovo vključevanje v odločevalske procese lokalnih oblasti, v delovanje nevladnih organizacij in njihova samoorganiziranost je pomembna za prihodnost naših lokalnih skupnosti. Tega se zaveda tudi 11 partnerskih organizacij, ki so se tokrat srečale v Nemčiji. Gostitelji iz mesta Pforzheim, iz nemške zvezne dežele Baden-Württemberg, so program srečanja zasnovali z namenom poglabljanja sodelovanja med partnerskimi organizacijami na področju integracije mladih v lokalne skupnosti. 

4-dnevni program je bil zasnovan na ogledih in izmenjavi dobrih praks in mreženju partnerskih organizacij ter predstavnikov nevladnih organizacij, ki so sodelovale na srečanju. Najprej so predstavili organiziranost mladih v posameznih občinah, kakšno je stanje vključenosti mladih v odločevalske procese in kako se vključujejo v lokalno skupnost. Poudarek je bil na izzivih v prihodnosti in kako se z njimi uspešno spoprijeti, da se zmanjša pasivnost mladih in morebitno izseljevanje v večja mesta.

Na srečanju se je poudarilo tudi izzive, s katerimi se sooča mesto Pforzheim pri integraciji mladih imigrantov in beguncev ter dokaj visoko brezposelnostjo mladih v tem mestu, ki je znano po zlatarski in urarski industriji. Zato mestne oblasti skupaj z mestnim mladinskim svetom izvajajo projekte, s katerimi mlade vključujejo v odločevalske procese in jih ozaveščajo o pomenu strpnosti ter priložnostih, ki jih prinaša večkulturna družba za prihodnost mesta.

 


Nazaj

Zadnje objavljeno

Aktualno Prijavi se za lokalnega turističnega vodnika

Usposabljanje za lokalne turistične vodnike

Udeleženci tečaja se bodo izobraževali o osnovah turističnega vodenja ...

Mladinski inkubator Vpis v višješolske programe od 23.  do 29. avgust 2024

Šolski center Šentjur vabi k prijavi v študijske programe

Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola vabi k prijavi za vpis v ...

Dogodki za mlade

SHIFT + A