Mladinski inkubator

Mladinski svet Slovenije vabi na usposabljanje za menedžerje v mladinskih organizacijah

Namen usposabljanja za menedžerje v mladinskih organizacijah je usposobiti izkušene mladinske voditelje za odgovorno prevzemanje vodstvenih funkcij v mladinskih organizacijah. Vodstvena vloga oziroma funkcija ne pomeni nujno ožjega vodstva v organizaciji. Lahko gre tudi za vodenje lokalne enote ali druge delovne skupine.

 

 

Usposabljanje bo potekalo od četrtka, 24. novembra do nedelje, 27. novembra 2011.

 

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati udeleženci:

  • starost med 19 in 30 let,
  • izkušnje s kontinuiranim vodenjem skupin mladih,
  • izkušnje z vodenjem mladinskih projektov,
  • udeležba na kakšnem usposabljanju mladinskih voditeljev,
  • interes za opravljanje aktivne vloge v lastni organizaciji ali na MSS.

 

 

 

 

 

 

 

Na izobraževanja se prijavite tako, da izpolnite  in jo pošljete najkasneje do torka, 8. novembra 2011, na naslov Mladinski svet Slovenije, Erjavčeva 4, 1000 Ljubljana.

Prijavnico lahko oddate tudi v elektronski obliki, in sicer skenirano ali  poslano z uradnega e-naslova organizacije oziroma uradnega zastopnika organizacije (v tem primeru žig in podpis nista potrebna) na e-naslov prijave@mss.si. Prijava po e-pošti je veljavna, ko dobite naše potrdilo o prejemu.

 

V primeru prevelikega števila (nad 25) prijav bomo udeležence izbirali po naslednjih kriterijih:

  • raznovrstne izkušnje z mladinskim delom,
  • izkušnje z vodenjem projektov v mladinskem delu,
  • interes za opravljanje trenerskega dela v organizaciji ali na MSS, pripravljenost za prisotnost na celotnem usposabljanju,
  • t.i. mehki kriteriji (uravnoteženost po spolu in organizacijah).

 

Prispevek za usposabljanje, ki ga plača posameznik ali organizacija je 30 EUR za predstavnike organizacij članic MSS oziroma njihovih lokalnih enot, 40 EUR za predstavnike mladinskih svetov lokalnih skupnosti ter 150 EUR za ostale.

O izbiri kandidatov bodo prijavljeni na usposabljanje obveščeni najkasneje do torka, 15. novembra 2011, po elektronski pošti ali po telefonu.


Vir: Mladinski svet Slovenije


 

 

Nazaj

Zadnje objavljeno

Aktualno Prijavi se za lokalnega turističnega vodnika

Usposabljanje za lokalne turistične vodnike

Udeleženci tečaja se bodo izobraževali o osnovah turističnega vodenja ...

Mladinski inkubator Vpis v višješolske programe od 23.  do 29. avgust 2024

Šolski center Šentjur vabi k prijavi v študijske programe

Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola vabi k prijavi za vpis v ...

Dogodki za mlade

SHIFT + A