Razpisi in natečaji

Efnilov nagradni natečaj za najboljša magistrska dela 2024

Namenjen: študentom magisterija na področju rabe jezika, jezikovne politike in večjezičnosti

Datum objave razpisa: četrtek, 26. oktober 2023

Rok: ponedeljek, 15. januar 2024

Evropsko združenje nacionalnih ustanov za jezik (angleško European Federation of National Institutions for Language – EFNIL) ponovno vabi študentke in študente k sodelovanju na natečaju za najboljša magistrska dela v Evropi na področju rabe jezika, jezikovne politike in večjezičnosti.

Rok za prijavo je 15. januar 2024.

Evropsko združenje nacionalnih ustanov za jezik (v angleščini) je neodvisna organizacija, ki združuje predstavnike osrednjih jezikovnih ustanov in drugih organov za nacionalne jezike iz držav članic in pridruženih držav Evropske unije. Združenje spodbuja jezikovno raznolikost s posebnim poudarkom na nacionalnih jezikih v Evropski uniji. 

Zanimajo jih študije, ki se nanašajo na področja, kot so:

 • dvojezično učenje jezika,
 • strategije poučevanja jezika,
 • uporaba jezika v večjezičnih okoljih,
 • cilji in učinki jezikovnih politik,
 • primerjalne študije jezikovnih politik,
 • jezikovna tehnologija in večjezičnost,
 • prevajanje in tolmačenje.

Magistrsko delo lahko obravnava kateri koli evropski jezik, delo pa mora biti napisano v enem od uradnih jezikov Evropske unije. Prednost pri izboru bodo imela magistrska dela, ki analizirajo in obravnavajo politične ukrepe ali politike.

Na natečaju za najboljša magistrska dela v Evropi na področju rabe jezika, jezikovne politike in večjezičnosti (v angleščini) bodo nagrajena tri dela. Nagrada obsega denarno nagrado Efnila za najboljše magistrsko delo v vrednosti 1500 evrov, vabilo izbranim, da svoje magistrsko delo predstavijo na letni mednarodni konferenci Efnila, možnost objave članka na podlagi magistrskega dela v konferenčnem zborniku ter možnost objave magistrskega dela na Efnilovi spletni strani.

Kako se prijaviš?

Sodelujoči morate v elektronski obliki predložiti:

 • utemeljeno prijavo (ena stran v angleščini),
 • kopijo magistrske naloge (v enem od uradnih jezikov EU),
 • povzetek magistrske naloge (3–5 strani v angleščini),
 • kopijo ocene magistrske naloge, ki jo je pripravila univerza, na kateri je bil opravljen zagovor naloge (v enem od uradnih jezikov EU),
 • priporočilo mentorja magistrske naloge, naslovljeno na Efnil (v angleščini).

 

Vse dokumente je treba v elektronski obliki (dokument v formatu PDF, ODF ali WORD) poslati po e-pošti na naslov: efnil@nytud.hu.

Rok za prijavo je 15. januar 2024.

Na razpis se lahko prijavijo magistrska dela, katerih zagovor je opravljen v letu 2023 in do 15. januarja 2024.

 

Več na: Efnilov nagradni natečaj za najboljša magistrska dela 2024 (docx, 36 KB)

Več informacij:

Ministrstvo za kulturo https://www.gov.si/novice/2023-10-26-efnilov-nagradni-natecaj-za-najboljsa-magistrska-dela-2024/

ali na e-naslovu efnil@nytud.hu oziroma na spletni strani Efnil.

Nazaj
Prijavi se na Efnilov nagradni natečaj do 15. januarja 2024

Prijavi se na Efnilov nagradni natečaj do 15. januarja 2024

SHIFT + A