Razpisi in natečaji

Natečaj za Grossmannovo nagrado 2013 in srednješolsko Grossmannovo nagrado 2013

Namenjen: študentom in dijakom

Datum objave razpisa: petek, 25. oktober 2013

Rok: ponedeljek, 2. december 2013, do 23:59

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) Univerze v Ljubljani razpisuje scenaristični natečaj za Grossmannovo nagrado 2013 in natečaj za srednješolsko Grossmannovo nagrado 2013.

 

 Povzetek besedila natečajev 

 Natečaj za Grossmannovo nagrado 2013 

 Kdo lahko sodeluje? 

Na natečaju lahko sodelujejo študentje slovenskih univerz z izvirnimi scenariji za kratki igrani film ali kratko televizijsko dramo.

 

 Rok in način oddaje: 

Štirje izvodi scenarija morajo biti poslani najkasneje do 02. 12. 2013 na naslov: UL AGRFT, "Grossmannova nagrada", Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana

 

Natečaj je anonimen, scenariji naj bodo oddani pod šifro. Z isto šifro naj bo označena zaprta kuverta, v kateri naj bodo zapisani podatki o avtorju: ime, priimek, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka in potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu.

Vsak študent lahko na natečaj prijavi samo en scenarij.

 

 Žirija: 

Prejeta dela bo ocenila žirija, sestavljena iz pedagogov in predstavnika študentov UL AGRFT.

Žirija bo nagradila največ dva scenarija in zneskov nagrad ne bo delila med več scenarijev, lahko pa opozori na posebno kvaliteto nenagrajenih scenarijev in povabi avtorje k sodelovanju. Žirija si pridržuje pravico, da katere od nagrad ne podeli.

 

 Nagrade: 

Avtor prvonagrajenega scenarija bo prejel odkupno nagrado v višini 450 EUR, avtor drugonagrajenega scenarija pa odkupno nagrado v višini 225 EUR. Vsi sodelujoči bodo po e-pošti obveščeni o izidu natečaja najkasneje do 31. 12. 2013.

Z izplačilom nagrade pridobi UL AGRFT pravico, da po nagrajenih scenarijih posname študijski film ali televizijsko dramo brez kakršnih koli materialnih obveznosti do avtorja scenarija. Ta pravica vsebuje tudi pravico adaptacije nagrajenega scenarija. Če UL AGRFT v petih letih od dne, ko je bila izplačana nagrada, ne posname filma, preidejo vse pravice nazaj na avtorje scenarijev.

 

 Priporočilo: 

Priporočamo pisanje v standardni obliki za scenarije. Pomagate si lahko tudi z orodji namenjenimi pisanju scenarijev (npr. brezplačni poslovenjeni program celtx).

 

 

 Natečaj za srednješolsko Grossmannovo nagrado 2013 

 Kdo lahko sodeluje? 

Na natečaju lahko sodelujejo dijaki slovenskih srednjih šol z izvirnimi sinopsisi oziroma zgodbami za kratki igrani film ali kratko televizijsko dramo (do 15 minut) na poljubno temo, vendar ne daljšimi od 3000 znakov.

 

 Rok in način oddaje: 

Štirje izvodi kratkih zgodb, na katerih naj bodo navedeni ime in priimek avtorja, razred ter naziv in naslov šole ter e-poštni naslov avtorja, morajo biti poslani najkasneje do 2. 12. 2013 na naslov: UL AGRFT, "Srednješolska Grossmannova nagrada", Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana

 

Vsak dijak lahko na natečaj prijavi samo en sinopsis oziroma zgodbo.

 

 Žirija: 

Prejeta dela bo ocenila žirija, sestavljena iz pedagogov in predstavnika študentov UL AGRFT. Žirija bo nagradila največ tri filmske zgodbe. Žirija si pridržuje pravico, da katere od nagrad ne podeli.

 

 Nagrade: 

Avtorji nagrajenih zgodb bodo prejeli knjižno nagrado s filmskega področja ter dobili priložnost, da si v živo ogledajo potek resničnega filmskega snemanja. Vsi sodelujoči bodo po e-pošti obveščeni o izidu natečaja najkasneje do 31. 12. 2013.

 

 

 Več informacij: 

AGRFT

01/2510-412 ali ftv@agrft.uni-lj.si

 

 Vir: 

http://www.artservis.org/izpis_dogodka.asp?hF=624

SHIFT + A