Razpisi in natečaji

Javni razpis za dodelitev štipendij in subvencij v Občini Šentjur za študijsko leto 2020/2021

Namenjen: študentom iz občine Šentjur, starim do 27 let

Datum objave razpisa: petek, 9. oktober 2020

Rok: petek, 6. november 2020, do 23:59

Študiraš in boš s končanim študijem na VI/1, VI/2 ali VII. stopnji pridobil_a poklic, ki je pomemben za razvoj podeželja? Študiraš ali pa se nameravaš strokovno izpopolnjevati v tujini? Imaš stalno prebivališče v Občini Šentjur? Si ob vpisu v 1. letnik študija bil_a star_a do vključno 26 let?

Občina Šentjur objavlja razpis za dodelitev 5 štipendij in 5 subvencij za študiranje v tujini za študijsko leto 2020/2021.

 

Pet štipendij

Občina bo podelila pet štipendij študentom, ki se izobražujete za poklice VI/1, VI/2, VII. stopnje izobrazbe, pomembne za razvoj podeželja.


Na razpis se lahko prijaviš, če:

 • imaš status rednega študenta_ke,
 • imaš stalno prebivališče v Občini Šentjur,
 • si ob vpisu v 1. letnik bil_a star_a do vključno 26 let,
 • ne prejemaš katere druge štipendije,
 • nisi prijavljen_a v evidenco brezposlenih pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
 • nisi zaposlen_a, ne opravljaš samojstojne registrirane dejavnosti (s.p.), nisi solastnik_ca gospodarske družbe.

 

Pet subvencij

Občina bo petim študentom subvencionirala stroške izobraževanja ali strokovnega usposabljanja v tujini.


Na razpis se lahko prijaviš, če:

 • se izobražuješ v tujini,
 • imaš stalno prebivališče v Občini Šentjur,
 • si ob vpisu v 1. letnik bil_a star_a do vključno 26 let,
 • nisi prijavljen_a v evidenco brezposlenih pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
 • nisi zaposlen_a, ne opravljaš samojstojne registrirane dejavnosti (s.p.), nisi solastnik_ca gospodarske družbe.

 

Kako se prijaviš?
Izpolni ustrezni prijavni obrazec. Priloži zahtevana dokazila, kot so: potrdilo o vpisu v tekoče študijsko leto, fotokopijo osebnega dokumenta, dokazilo o učnem uspehu zadnjega opravljenega letnika (srednje šole ali prejšnjega letnika študijskega programa), fotokopijo bančne kartice.

Prijavo pošlji priporočeno po pošti na naslov: Občina Šentjur, Komisija za štipendiranje, Mestni trg 10, 3230 Šentjur. Na kuverto obvezno pripiši: "Ne odpiraj - Javni razpis štipendiranje 2020". Rok za oddajo prijave je 6. november 2020!

 

Povezave

Celotno besedilo razpisa
Prijavni obrazec za štipendijo
Prijavni obrazec za subvencijo v tujini

 

 

Več informacij
Alenka Stojan, Občina Šentjur
03 747 13 14 ali alenka.stojan@sentjur.si
Vir
Občina Šentjur

 

Nazaj
Občina Šentjur objavlja javni razpis za študente doma ali v tujini

Občina Šentjur objavlja javni razpis za študente doma ali v tujini

SHIFT + A