Razpisi in natečaji

Javni razpis za dodelitev štipendij in subvencij v občini Šentjur za študijsko leto 2023/2024

Namenjen: Študentom iz Občine Šentjur

Datum objave razpisa: petek, 6. oktober 2023

Rok: petek, 3. 11. 2023 do 23:59

Občina Šentjur objavlja v šolskem letu 2023/2024 razpis za dodelitev:

 

A.  Subvencioniranje petih kadrovskih štipendij za poklice VII. stopnje izobrazbe, ki jih podeljujejo javni zavodi s sedežem v Občini Šentjur in po končanem študiju štipendiste tudi zaposlijo.

B. Pet štipendij študentom, ki se izobražujejo za poklice VI/1, VI/2 in VII. stopnje izobrazbe, pomembne za razvoj podeželja.

C. Petim študentom subvencioniranje stroškov izobraževanja ali strokovnega izpopolnjevanja, ki se izvaja izven Republike Slovenije.

 

Način prijave in rok za prijavo

Prijava na javni razpis mora biti oddana na razpisnem obrazcu in vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, zahtevana v razpisu.

Kandidati morajo zaprte prijave poslati na naslov: Občina Šentjur, Komisija za štipendiranje, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, s pripisom: »Ne odpiraj – Javni razpis štipendiranje 2023«. Rok za oddajo vlog je petek, 3. 11. 2023. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko.

Prijavni obrazci so od objave javnega razpisa na voljo spodaj ali na spletni strani Občine Šentjur: http://www.sentjur.si, možno pa jih je osebno prevzeti v glavni pisarni občine.

 

Povezave:

Celotni javni razpis

Prijavni obrazec A

Prijavni obrazec B

Prijavni obrazec C

 

Več informacij:

Alenka Stojan, Občina Šentjur
03 747 13 14 ali alenka.stojan@sentjur.si

Oddelek za družbene dejavnosti Občine Šentjur, soba št. 216

Vir:

Občina Šentjur

Nazaj
Občina Šentjur objavlja javni razpis za štipendije in subvencije

Občina Šentjur objavlja javni razpis za štipendije in subvencije

Zadnje objavljeno

Mladinski inkubator Izmenjava o spodbujanju prehoda v ekološko in vključujočo družbo s krepitvijo pristnih načinov odnosa do sebe, svoje socialne mreže in narave.

Se želiš udeležiti mladinska izmenjava EARTH?

Društvo Metta vabi na 7-dnevno mladinsko izmenjavo EARTH – Exploring ...

Aktualno Napovednik za poletje 2024 z Mladinskim centrom

Napovednik poletnih počitniških aktivnosti

Tako kot vsa leta do sedaj tudi letos pripravljamo projekt "Šentjur, ...

Dogodki za mlade

SHIFT + A