Razpisi in natečaji

Natečaj za celostno grafično podobo programa "Čevljarček kot navdih"

Namenjen: vsem

Datum objave razpisa: ponedeljek, 3. december 2012

Rok: petek, 21. december 2012, do 23:59

Zveza prijateljev mladine Maribor (v nadaljevanju ZPM Maribor) razpisuje natečaj za celostno grafično podobo programa "Čevljarček kot navdih".
 

 Povzetek besedila natečaja 

Pri Zvezi prijateljev mladine Maribor so s programom ''Čevljarček kot navdih'' uspeli na razpisu za programe Evropske prestolnice mladih Maribor 2013. Obuditi želijo legendo o mladem čevljarčku, ki je rešil Maribor pred Turki. Njegov pogum in ustvarjalno dejanje je lahko vez med preteklostjo in današnjim časom ter nagovarja mladega človeka k aktivni participaciji v družbenih procesih. Mlade želijo vključiti v različne kulturne in umetniške dejavnosti (področje gledališke, filmske, likovne in literarne ustvarjalnosti), dvigniti zavest o kulturni dediščini lokalnega okolja ter jih opomniti na njihovo ekonomsko moč. Dejstvo, da je bil čevljarček mladoleten vajenec, ki je delo opravljal že v rosnih letih, jih je namreč spodbudilo, da v projekt vključimo obravnavo problema izkoriščanja otrok zaradi ekonomskih koristi. Tako v naslednjem letu načrtujejo tudi mednarodno srečanje, kjer bodo mladi razmišljali o tej problematiki, iskali ideje in predloge, kako lahko preprečijo delo otrok in kaj lahko naredijo kot posamezniki.

 

 Tema in vsebina: 

Tema: Legenda o čevljarčku (po slikanici Maje Brotschneider Kotnik).

 

Vsebina: ZPM Maribor išče popolnoma nov, mladostniško privlačen logotip, ki je sestavljen iz znaka in imena programa. Logotip bo ključni člen prepoznavnosti programa, prisoten na tiskovinah, spletni strani ZPM Maribor, medijih in prireditvah.

 

 Logotip: 

 • mora biti unikaten, še nikdar uporabljen in ustvarjen le za namen razpisa,
 • naj bo  hitro prepoznaven in privlačen,
 • naj na kreativen in ustvarjalen način predstavlja legendo o čevljarčku, oz. vsebino projekta,
 • mora biti narejen kot vektorska slika v CMYK barvnem prostoru,
 • mora biti oddan v PDF ali EPS formatu,
 • tekst v logotipu naj bo pretvorjen v krivulje ali po meri zasnovan.

 

 Sodelovanje na natečaju: 

 • na natečaju lahko sodelujejo mladi med 15. in 29. letom,
 • vsak avtor lahko sodeluje samo z enim predlogom logotipa.

Slikanico ''Čevljarček'' avtorice Maje Brotschneider Kotnik, ki opisuje legendo, lahko avtorji, ki bodo sodelovali na natečaju, dobijo na vpogled v info točki INFO-DUM, Razlagova 16, 2000 Maribor.

 

 Rok in način oddaje izdelka: 
Rok za oddajo izdelka je 21. december 2012.


Izdelek je treba poslati po e-pošti na naslov: info.dum@zpm-mb.si.

 

Shranjen naj bo v datoteki z imenom: Cevljarcek_Ime_Priimek_Letnica rojstva.

Avtor naj pripiše osebne podatke (ime in priimek, naslov, občina, datum rojstva, telefonska številka in elektronski naslov) in se na kratko predstavi.


 Izbor in nagrade: 
Izbor: Logotipe bo ocenila tričlanska strokovna komisija, ki bo izbrala tri najboljše logotipe in se med njimi odločila za tistega, ki bo predstavljal program. Rezultati natečaja bodo objavljeni na spletni strani ZPM Maribor, najkasneje do 15. januarja 2013.
Nagrade:

 • nagrajeni avtorji bodo prejeli praktično nagrado,
 • sodelovali bodo lahko pri oblikovanju drugih tiskanih materialov,
 • predstavitev avtorjev bo objavljena v priložnostni publikaciji in na spletni strani.

 

 Splošni pogoji sodelovanja: 
Avtorstvo:

 • Udeleženci natečaja so sami odgovorni za avtorstvo poslanih del.
 • S sodelovanjem v natečaju sodelujoči preda ZPM časovno neomejeno pravico do uporabe nagrajenega izdelka za namen oglaševanja  in izvajanja projekta.
 • Prijavitelj soglaša z uporabo in obdelavo osebnih podatkov za namen natečaja in nadaljnjega obveščanja o aktivnostih ZPM.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb izvedbe natečaja  zaradi nepredvidljivih okoliščin. Morebitne spremembe bodo objavili na spletni strani ZPM Maribor.

 

 

 Več informacij: 

info.dum@zpm-mb.si

 

 Vir: 

http://www.zpm-mb.si/index.php?id=1041

SHIFT + A