Razpisi in natečaji

Natečaj za grafično podobo strukturiranega dialoga

Namenjen: vsem

Datum objave razpisa: torek, 30. oktober 2012

Rok: nedelja, 4. november 2012, do 23:59

Mladinski svet Slovenije (MSS) objavlja natečaj za grafično podobo strukturiranega dialoga in aktualnega projekta Mladi o okolju.

 

 Povzetek besedila natečaja 

 Podatki o natečaju: 

Cilj natečaja je pridobiti osnovni in razširjeni logotip za področje strukturiranega dialoga*, na podlagi katerega bodo gradili celostno podobo procesa strukturiranega dialoga (t.j. dialoga med mladimi in odločevalci; več najdete v prilogi k natečaju) v Sloveniji ter posebej podobo prvega aktualnega projekta z naslovom Mladi o okolju.

 

Razširjeni logotip sestavljata osnovi logotip ter ime trenutno aktualnega projekta; osnovni del logotipa tako ostaja enak in s tem ohranja prepoznavnost strukturiranega dialoga kot dolgoročnega procesa. V prihodnjih projektih v okviru strukturiranega dialoga bodo tako ohranili osnovni logotip in menjali naslove projektov.

 

V trenutnem primeru potrebujejo razširjeni logotip za projekt Mladi o okolju, pri čemer želijo opozoriti, da bodo teme projektov v prihodnosti različne, kar pomeni, da je trenutno v ospredju tema okolje in zdrav življenjski slog mladih, vendar bo naslednjič lahko v ospredju npr. zaposlovanje mladih, prostovoljstvo, izobraževanje ipd.


Logotip naj z napisom in grafično podobo izraža oz. vsebuje:

  • dinamičnost in aktivnost,
  • dialog med mladimi in odločevalci in/ali mladost,
  • svežino in/ali barvitost,
  • jasno in berljivo tipografijo.

 

 Opomba: 

* Do zdaj so za posamezni projekt strukturiranega dialoga uporabljali izpeljavo logotipa Mreže MaMa (ker so projekte izvajali v partnerstvu z Mrežo MaMa, ki je bila nosilka projektov): Skupaj na delu - http://www.mreza-mama.si/aktivnosti/173, Dialog mladih - http://www.mreza-mama.si/aktivnosti/154. V tem primeru osnovni logotip vključuje levi del z grafično podobo in napisom Mreža MaMa, razširjeni pa desni del z naslovom projekta.

 

 Rok in način prijave:

Prijavitelji morajo do vključno nedelje, 4. novembra 2012 (rok so podaljšali), na elektronski naslov:  konferenca@mss.si posredovati prijavo na natečaj (v skladu s pogoji natečaja), ki mora vsebovati:

  • podatke o prijavitelju: ime, naslov, elektronski naslov in telefonsko številko ter
  • grafično rešitev s pojasnilom.

Za dodatne informacije so na voljo na naslovu konferenca@mss.si ali na 041/275-573 (Ana).

 

 Izbor predloga in nagrada: 
Izbor najboljše rešitve bo opravila komisija, sestavljena iz sodelujočih v projektu. Komisija bo pri izboru poleg že navedenih kriterijev upoštevala izvirnost, prepoznavnost in uporabnost rešitve. Prijavitelji bodo o rezultatih natečaja obveščeni.


Z izbranim prijaviteljem bo MSS sklenil pogodbo, s katero se zavezuje izplačati 640 evrov bruto (v obliki avtorskega honoraja ali plačila računa), in sicer ko bo prijavitelj izpolnil vse (tudi naknadne) obveznosti. S podpisom pogodbe avtor v skladu z 22. členom Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/2007-UPB3)  prenaša  vse materialne avtorske pravice za uporabo logotipa in drugih grafičnih rešitev na MSS.  V primeru, da izberejo drugega prijavitelja za slogan kot za grafično podobo se znesek razdeli na 40 evrov (slogan) in 600 evrov (vse ostalo).


MSS si pridružuje pravico, da za CGP izbere katerikoli rešitev, da ne izbere nobene izmed prispelih rešitev in da po potrebi zahteva dopolnitev izbranega predloga. V primeru pogojne izbire prijavitelja bo pogodba sklenjena, ko prijavitelj pripravi ustrezne popravke, MSS pa jih potrdi. MSS si prav tako pridržuje pravico, da izbere enega ponudnika za slogan, drugega pa za grafično podobo.

 

 Povezave: 

 

 

 Več informacij: 

041/275-573 (Ana) ali konferenca@mss.si

 

 Vir: 

http://www.mss.si/sl/novice/766/1/podaljsan-rok:-natecaj-za-graficno-podobo-strukturiranega-dialoga

Zadnje objavljeno

Mladinski inkubator Vpis v višješolske programe od 23.  do 29. avgust 2024

Šolski center Šentjur vabi k prijavi v študijske programe

Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola vabi k prijavi za vpis v ...

Mladinski inkubator Pridruži se spletni delavnici

Delavnica o občutku strahu

Društvo Svetovalni svet vabi na delavnico o občutku strahu, ki bo ...

Dogodki za mlade

SHIFT + A