Razpisi in natečaji

Natečaj za izvirno dramsko besedilo

Namenjen: mladim, od 15 do 29 let

Datum objave razpisa: petek, 7. december 2012

Rok: petek, 28. december 2012, do 23:59

Zveza prijateljev mladine Maribor (ZPM Maribor) razpisuje natečaj za izvirno dramsko besedilo.

 

 Povzetek besedila natečaja 

 Tema, vsebina, zvrst in stil besedila: 

Tema natečaja je legenda o čevljarčku (po slikanici Maje Brotschneider Kotnik).

 

Dramsko besedilo se naj nanaša na legendo o čevljarčku, neposredno ali posredno (čevelj, čevljarstvo, izkoriščanje otrok, pogum, svoboda in domoljubje, Maribor)


Zvrst in stil dramskega besedila sta poljubna. 

 

 Zahteve za dramsko besedilo: 

 • besedilo mora biti avtorsko, še nikdar uprizorjeno,
 • besedilo ni sodelovalo oz. ne sodeluje na drugem natečaju,
 • napisano mora biti v slovenskem jeziku,
 • primerno naj bo za uprizoritev na prostem.

 

 Kdo lahko sodeluje? 

 • na natečaju lahko sodelujejo mladi med 15. in 29. letom,
 • avtorjev enega besedila je lahko več,
 • vsak avtor ali skupina avtorjev lahko sodeluje samo z enim besedilom.

Slikanico ''Čevljarček'' avtorice Maje Brotschneider Kotnik, ki opisuje legendo, lahko avtorji, ki bodo sodelovali na natečaju, dobijo brezplačno v info točki INFO-DUM, Razlagova 16, 2000 Maribor, lahko pa jo tudi naročijo po telefonu 02/229-94-50 ali 040/433-511.

 

 Rok in način oddaje besedil: 

Rok za oddajo besedil je 28. december 2012.

 

Izdelek je treba poslati po pošti, v tiskani obliki in na digitalnem mediju (CD ali DVD ali USB).

Dramskemu besedilu je potrebno priložiti, kot prilogo (na posebnem listu), naslednje podatke:

 • osebne podatke (ime in priimek, naslov, občina, datum rojstva, telefonska številka in elektronski naslov) in
 • kratko predstavitev avtorja (oziroma skupine avtorjev).

Kuverte s pripisom ''NATEČAJ ZA DRAMSKO BESEDILO'' pošljite na naslov: Zveza prijateljev mladine Maribor, Razlagova 16, 2000 Maribor

 

 Izbor in nagrade: 

Dramska besedila bo ocenila tričlanska strokovna komisija, ki bo izbrala tri najboljša besedila. Rezultati natečaja bodo objavljeni na spletni strani ZPM Maribor, najkasneje do 15. januarja 2013.


Nagrade:

 • nagrajena besedila bodo uprizorjena na ''Čevljarčkovem festivalu'' ter objavljena na spletni strani ZPM Maribor in v zborniku,
 • avtorji bodo prejeli praktične nagrade. 

 

 Splošni pogoji sodelovanja: 

Udeleženci natečaja so sami odgovorni za avtorstvo poslanih del.
Avtorske pravice obdrži avtor, ki s prijavo na natečaj dovoljuje uporabo in dodelavo avtorskega dela v namen izvedbe gledališke predstave za obdobje, ki se ga sporazumno določi, ter za objavo in distribucijo izdelka v okviru projekta ''Čevljarček kot navdih''.


Prijavitelj soglaša  z uporabo in obdelavo osebnih podatkov za namen natečaja in nadaljnjega obveščanja o aktivnostih ZPM.

 

Organizator si pridržuje pravico do sprememb izvedbe natečaja zaradi nepredvidljivih okoliščin. Morebitne spremembe bomo objavili na spletni strani ZPM Maribor.

 

 Povezave: 

 

 

 Več informacij: 

info.dum@zpm-mb.si

 

 Vir: 

http://www.zpm-mb.si/index.php?id=1043

SHIFT + A