Razpisi in natečaji

Natečaj: Življenje v strpni in večkulturni Evropski uniji

Namenjen: vsem, od 13 do 29 let

Datum objave razpisa: petek, 30. december 2016

Rok: sreda, 1. marec 2017, do 23:59

Mladinski center Šentjur, v okviru projekta Easy towns, objavlja nagradni natečaj z naslovom "Življenje v strpni in večkulturni Evropski uniji".
 

 Povzetek besedila natečaja 

 Namen natečaja: 
Razmislek in predlogi mladih za mirno in strpno življenje v Evropski uniji, ki ob množičnih migracijah in integraciji postaja skupnost vse bolj raznolikih kultur, pa tudi prostor konfliktov in nestrpnosti.  

 Tema natečaja: 
Zanima nas, kaj menite, da je vzrok nestrpnosti in konfliktov vezanih na medkulturnost in kakšni ukrepi ter odnosi so potrebni, da lahko skupaj živimo v miru in harmoniji.

 Kdo lahko sodeluje? 
Mlad posameznik, skupina mladih ali člani mladinske organizacije, stari med 13. in 29. letom starosti, s stalnim prebivališčem na območju Republike Slovenije. 

 Kako sodeluješ na natečaju? 
Zanima nas tvoje osebno mnenje, ki ga lahko izraziš z ilustracijo, fotografijo, videom, pesmijo, sloganom ali z zgodbo. Udeležence spodbujamo, da poskusite posamezne kategorije smiselno združiti v eno (pesem z videom ali zgodbo z ilustracijo/fotografijo …).

Prijava mora vsebovati: Prispevek k razpisani vsebini ter izpolnjeno .

 Nagrada: 
Izbrano delo bo prejelo nagrado v višini 150,00 evrov neto. 

 Rok in način prijave: 
Svoja dela pošljete v tiskani ali e-obliki, skupaj s prijavnico na naslov RA Kozjansko, Ul. skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur ali na e-naslov: mladi@ra-kozjansko.si, s pripisom "NATEČAJ EASY TOWNS". Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je oddana zadnji dan roka in sicer v sredo, 1. marca 2017. Vlagatelj lahko osebno prinese svoje delo (v tiskani ali e-obliki) na enoto RA Kozjansko, Mladinski center Šentjur, Mestni trg 2 v Šentjurju.

 Predstavitev prejetih del: 
Prispela dela bo pregledala posebna komisija, določena s strani razpisovalca. Pri izboru se bo upoštevala vsebinsko ustreznost, izvirnost in skladnost s tematiko natečaja. Na odločitev komisije ni možna pritožba. Dela bodo objavljena na: www.mladi-sentjur.si.

Prejeta dela bodo predstavljena na dogodku Prostovoljec/ka Občine Šentjur 2016, v avli Ipavčevega kulturnega doma Šentjur, ki bo v okviru Tedna zdravega mesta in LAS za preprečevanje zasvojenosti z drogami v Občini Šentjur, prvi teden aprila.

Natečaj izvaja Mladinski center Šentjur, enota Razvojne agencije Kozjansko, skupaj z Občino Šentjur v okviru projekta "Easy towns", v katerega je vključenih enajst partnerskih organizacij iz desetih držav in sicer Italije, Nemčije, Španije, Slovenije, Malte, Poljske, Severne Irske, Romunije, Belgije ter Hrvaške. Namen in cilj skupnega projekta je prebivalce enajstih evropskih občin osvestiti o pomenu multikulturnosti in integracije ter med njimi promovirati spoštovanje in strpnost do kultur, ki se zaradi množičnih migracijskih tokov naseljujejo v skupnem evropskem prostoru. Projekt je sofinanciran iz EU programa "Evropa za državljane". 

 

 
 Mladinski center Šentjur
 03/747-18-01 ali mladi@ra-kozjansko.si
 
 Mladinski center Šentjur

 

Pripete datoteke

Zadnje objavljeno

Aktualno Prijavi se za lokalnega turističnega vodnika

Usposabljanje za lokalne turistične vodnike

Udeleženci tečaja se bodo izobraževali o osnovah turističnega vodenja ...

Mladinski inkubator Vpis v višješolske programe od 23.  do 29. avgust 2024

Šolski center Šentjur vabi k prijavi v študijske programe

Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola vabi k prijavi za vpis v ...

Dogodki za mlade

SHIFT + A