Razpisi in natečaji

Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemno doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved

Namenjen: Raziskovalcem (s slovenskim državljanstvom)

Datum objave razpisa: četrtek, 8. november 2012

Rok: ponedeljek, 12. november 2012, do 23:59

Kemijski inštitut na podlagi Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj Kemijskega inštituta, ki ga je sprejel upravni odbor Kemijskega inštituta, objavljajo razpis »Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemno doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved«.

 

 Povzetek besedila razpisa 

 Nagrada: 
Nagrada obsega plaketo in denarno nagrado v vrednosti 1000 evrov.

 

 Kdo lahko sodeluje? 
Pravico do sodelovanja na natečaju za izjemno doktorsko delo imajo raziskovalci s slovenskim državljanstvom, ki so uspešno zaključili doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved po 14. oktobru 2011. Pravico do sodelovanja imajo tudi vsi raziskovalci, ki so večino doktorskega dela opravili v Sloveniji, in kandidati, ki jim iz utemeljenih razlogov ni uspelo sodelovati na natečaju v letu 2011.

 

 Komisija: 

Prijavljene kandidate bo ocenjevala strokovna komisija v naslednji sestavi:

  • dr. Marjetka Podobnik (predsednica), doc. dr. Jože Grdadolnik, doc. dr. Janez Mavri,
  • prof. dr. Albin Pintar in doc. dr. Gregor Mali.

Javne predstavitve doktorskih del kandidatov, ki bodo oddali popolne vloge, bodo predvidoma v četrtek, 22. novembra 2012, na Kemijskem inštitutu.

 

 Rok prijave in način prijave: 

Predložitev prijav do 12. novembra 2012 na naslov: Brigita Pirc, RAZPIS ZA PREGLOVE NAGRADE KI, Kemijski inštitut Ljubljana, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana.

 

Vlogi mora biti priloženo:

  • obrazložitev dosežkov kandidata in njihovega pomena,
  • po en izvod doktorskega dela,
  • po en izvod člankov, povezanih z doktorskim delom, ki so bili objavljeni v revijah s faktorji vpliva,
  • izpisek člankov iz baze Cobiss,
  • izpis citiranosti vseh del na osnovi Web of Science (posebej označiti dela, ki so del doktorata).

Vloga mora biti vložena v enem izvodu (poleg tiskane oblike je zaželena tudi vloga v elektronski obliki (PDF-format)).


Komisija bo v dveh tednih po predstavitvi izbrala do tri nagrajence. Dobitniki nagrad bodo razglašeni na prednovoletnem sprejemu direktorja inštituta v prvi polovici decembra 2012.

 

 

 Več informacij: 

info@ki.si

 

 Vir: 

http://www.ki.si/fileadmin/user_upload/datoteke-splosno/Razpisi/2012/556664-kemijski.pdf

Zadnje objavljeno

Aktualno Program aktivnosti prvega termina

Prijavi se na počitniški teden za najstnike

Pet dni poletnih počitnic preživi aktivno, zabavaj se in spoznaj nove ...

Mladinski inkubator Želiš prepoznati lažne novice? Prijavi se na izmenjavo.

Te zanima kako prepoznati dezinformacije?

Mladinska izmenjava “Resnica v dobi dezinformacij” bo mladim ponudila ...

Dogodki za mlade

SHIFT + A