Razpisi in natečaji

Razpis Mladi za razvoj Šentjurja in Dobja 2019/2020

Namenjen: osnovnim šolam, dijakom, študentom in drugim mladim do 29. leta

Datum objave razpisa: četrtek, 19. december 2019

Rok: za osnovne šole in dijake: 26. junij 2020 | za študente in druge mlade: 30. september 2020

Razvojna agencija Kozjansko v sodelovanju z Občino Šentjur, Občino Dobje in Študentskim klubom mladih Šentjur objavlja razpis "Mladi za razvoj Šentjurja in Dobja" za prijavo raziskovalnih nalog v šolskem letu 2019/2020.

 

 Besedilo razpisa 
 

 Namen in cilj razpisa: 
Namen razpisa je spodbuditi inovativnost in ustvarjalnost mladih ter povečati raziskovalne dejavnosti na področjih, ki so pomembna za lokalno skupnost, za podjetja in institucije v občinah Šentjur in Dobje.
 

 Predmet razpisa:
Predmet razpisa je nagraditev kakovostno napisanih raziskovalnih nalog (raziskovalnih projektov, seminarskih nalog, diplomskih/magistrskih del, doktoratov) osnovnih šol občin Šentjur in Dobje, srednješolcev, študentov ter drugih mladih, ki imajo stalno prebivališče v občinah Šentjur in Dobje ali pa se šolajo v omenjenih občinah.
Raziskovalna naloga je lahko individualna ali skupinska, iz posamezne discipline ali pa interdisciplinarna. Teme raziskovalnih nalog morajo biti aktualne ter vsebinsko vezane na lokalno okolje.
 

 Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati: 
Na razpisu lahko kandidirajo osnovne šole, dijaki, študentje in drugi mladi (do vključno 29. leta starosti) iz občin Šentjur in Dobje, katerih teme nalog se navezujejo na lokalno okolje. Naloge morajo biti izdelane v šolskem letu 2019/2020, osnovnošolske in srednješolske v času od septembra 2019 do vključno junija 2020, študentske naloge pa od oktobra 2019 do vključno septembra 2020. S prejemom nagrade avtor dovoljuje, da se njegovo delo hrani v Knjižnici Šentjur in objavi na spletnih straneh razpisovalcev razpisa.
 

 Merila za prejem nagrade: 

Merila za prejem nagrade:

 • uporabnost naloge za lokalno okolje,
 • kreativnost in inovativnost naloge,
 • natančnost in temeljitost pri raziskovanju,
 • analiza podatkov, rezultatov (ali so rezultati uporabni in prepričljivi),
 • oblikovanje in podajanje zaključkov,
 • jezik.

 

Vse raziskovalne naloge, ki bodo izpolnjevale pogoje in pridobile ustrezno število točk, bodo nagrajene. Prednost bodo imele naloge, ki bodo obravnavale teme, predlagane s strani razpisovalcev in so objavljene na njihovih spletnih straneh. V primeru, da naloga ne obravnava vsebine lokalnega okolja Občin Dobja in Šentjurja, se avtomatično izloči in ne ocenjuje.
 

 Višina nagrad, namenjenih za predmet razpisa: 
 Posamezno delo je lahko nagrajeno v višini do:

 • 200 evrov raziskovalna naloga osnovnošolcev,
 • 40 evrov srednješolska raziskovalna/seminarska naloga,
 • 50 evrov študentska raziskovalna/seminarska naloga,
 • 100 evrov diplomsko delo I. stopnje,
 • 150 evrov magistrsko delo II. stopnje,
 • 200 evrov doktorat III. stopnje.

 

 Rok za predložitev raziskovalnih nalog in način predložitve: 
Osnovnošolske in srednješolske naloge je možno oddati do 26. junija 2020. Študentje lahko oddajo svoja dela do 30. septembra 2020.
Vlagatelj pošlje raziskovalno nalogo v tiskani in e-obliki (na mladi@ra-kozjansko.si ), skupaj s prijavnico na naslov RA Kozjansko, Ul. skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur, s pripisom "MLADI ZA RAZVOJ". Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je oddana zadnji dan roka na pošti kot priporočena pošiljka. Vlagatelj lahko osebno prinese raziskovalno nalogo (v tiskani in e-obliki) na enoto RA Kozjansko, Mladinski center Šentjur, Mestni trg 2, 3230 Šentjur. Pregled prispelih nalog s prijavnicami bo v petek, 23. oktobra 2020, ob 10.00 uri na Mladinskem centru Šentjur.
 

 Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o oceni svoje naloge: 
Vlagatelji bodo o rezultatih razpisa pisno obveščeni 30 dni po pregledu nalog. Informacije na tel.: (03) 747 18 01, na e-naslov: lara.zmaher@ra-kozjansko.si ali osebno (po dogovoru) v Mladinskem centru Šentjur, Mestni trg 2, 3230 Šentjur.

 

 
Lara Žmaher, Mladinski center Šentjur
03 747 18 01 ali mladi@ra-kozjansko.si
 
Razvojna agencija Kozjansko

 

SHIFT + A