Zaposlitveni klub Vojnik - Šentjur

Predstavitev Zaposlitvenega kluba Vojnik - Šentjur

Projekt se je izvajal leta 2014

Zaposlitveni klub Vojnik – Šentjur je skupina mladih, ki si iščejo zaposlitev. Preko mreženja in skupnih dogodkov se spoznavajo, motivirajo pri iskanju zaposlitve in se predstavljajo na trgu dela. Vsak si je zadal cilj (oziroma si ga bo tekom srečanj jasno izoblikoval) na poti do svoje zaposlitve, ki mu bo poskušal slediti, pri tem pa ga bo klub podpiral. Napravili bodo tudi individualne karierne načrte, izboljšali CV in pripravili dogodke, kjer bodo spoznali bodoče delodajalce. Ker udeleženci prihajajo iz različnih področij tako vsak na svoj način prispeva h pestrosti skupine in širjenju socialne mreže. Srečanja bodo potekala tri mesece enkrat na teden, nato pa si bo vsak udeleženec poiskal mentorja, s katerim se bo srečeval še pol leta, ta pa mu bo pomagal pri iskanju zaposlitve.


Zaposlitveni klub Šentjur - Vojnik izvaja Zavod Nefiks v sodelovanju z Mladinskim centrom Šentjur in Občino Vojnik.

 

 

Vodji zaposlitvenega kluba:

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasmina Jakopič se je že med študijem ukvarjala z mladinskim delom. Zaradi aktivnega dela v mednarodni organizaciji za študente tehnike BEST so jo opazili na Študentski organizaciji Univerze v Mariboru, kjer so ji zaupali v vodstvo Oddelek za mednarodno sodelovanje. Organizirala je različne projekte za tuje študente in se udeleževala številnih konferenc, kjer je zastopala stališča mladih. Zadnje leto študija je predsedovala entiteti EGEA Maribor (Mednarodna organizacija za študente geografije) in organizirala dve mednarodni izmenjavi. Po izobrazbi je profesorica geografije in slovenščine. Dve leti in pol je poučevala na OŠ in gimnaziji. Trenutno je zaposlena kot koordinatorka za mlade na Občini Vojnik in tudi sama si išče redno zaposlitev na področju varstva narave.


 Kontakt: druzbene.dejavnosti@vojnik.si 

   

 

 

Lara Žmaher je vodja mladinskega centra, svetovalka za razvoj in vodja centra za usposabljanje za razvoj podeželja. Ima leta izkušenj dela na področju razvoja, vodenja in izvajanja različnih razvojnih projektov, zadnjih pet let pa intenzivneje na področju dela z mladimi. Je tudi NLP praktik, mojster in coach (INLPTA) in vaditeljica joge smeha.


 Kontakt: lara.zmaher@ra-kozjansko.si 

 

 

Udeleženci zaposlitvenega kluba:

Aljaž, 27 let, univerzitetni diplomirani inženir telekomunikacij:

"Želim si delati kot inženir telekomunikacij."

 

Ana, 26 let, univerzitetna diplomirana inženirka krajinske arhitekture:

"Želim si delati na področju prostorskega načrtovanja."

 

Ana, 25 let, študentka turizma in hotelirstva:

"Zaposlitev bi rada našla v turizmu."

 

Danijela, 27 let, diplomirana biologinja:

"Želim si delati na raziskovalnem naravoslovnem področju."

 

Dejan, 27 let, dipl. inženir medijskih komunikacij:

"Želim plačano prakso ali pripravništvo na oglaševalski agenciji, ali na oddelku za komunikacijo"

 

Doroteja, 25 let, diplomirana kemičarka:

"Želim dobiti zaposlitev na področju kemije."

 

Emanuela, 26 let, univerzitetna diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja, študentka turizma:

"Želim delati na področju turizma in kulture."

 

Klavdija, 25 let, diplomirana ekonomistka:

"Želim se zaposliti na področju marketinga."

 

Marjetka, 29 let, diplomirana upravna organizatorka:

"Želim zaposlitev na področju javne uprave."

 

Nina, 29 let, doktorica veterinarske medicine:

"Želim zaposlitev na področju veterinarske mikrobiologije in higiene živil."

 

Petra, 28 let, diplomirana varstvoslovka:

"Želim si delati na področju mladinskega dela ali na področju preventivnega ozaveščanja mladih."

 


Zavod Nefiks ob podpori znamke ORTO nadaljuje s projektom Služba me ne išče, s katerim mladim prek zaposlitvenih klubov pomaga pri povečanju njihove zaposljivosti. Projekt je bil v lanski sezoni zelo uspešen, saj je dosegel odličen odziv med mladimi, do dela pa je pomagal šestnajstim mladim. V novi sezoni bodo klubi delovali v Gornji Radgoni, v Ljubljani, Mariboru in v Zagorju ob Savi, skupen klub pa bo deloval v Vojniku in Šentjurju.

Zadnje objavljeno

Razpisi in natečaji Javni poziv za izbor kulturnih projektov
Mladinski inkubator Te zanima medkultutni dialog in upliv umetne inteligence na mlade?

Poziv za mlade: Medkulturni dialog v času umetne inteligence

Urad za mladino Sveta Evrope odpira poziv za udeležence_ke za 8. ...

Dogodki za mlade

SHIFT + A