Strategija razvoja mladinskega dela Občine Šentjur 2021-2025

Strategija razvoja mladinskega dela Občine Šentjur 2021 – 2025

Strategija razvoja mladinskega dela Občina Šentjur - 2021 - 2025

 

Namen Strategije razvoja mladinskega dela Občine Šentjur 2021–2025

 

Usmerjati in krepiti razvoj mladinskega dela, nasloviti potrebe mladih in zanje ustvarjati podporno in učno okolje za pridobivanje različnih izkušenj in veščin (izven formalnih in šolskih oz. študijskih okvirjev), ki so jim lahko v pomoč pri osamosvajanju ter delovanju v družbi.

 

Strategijo je v sodelovanju z Občino Šentjur pripravil Mladinski center Šentjur skupaj s Komisijo za mlade, mladinskimi društvi in mladimi iz občine Šentjur. Strategija je bila predstavljena in obravnavana na različnih delovnih sestankih, tudi na županovemu posvetovalnemu organu – Komisiji za mlade, katere naloga je obravnava in priprava stališč glede sprejema in realizacije obstoječih razvojnih dokumentov na področju dela z mladimi.

 

Podlaga za pripravo strategije so Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg), Dolgoročni razvojni program Občine Šentjur 2021–2030, Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013–2022, Strategija EU za mlade 2019– 2027, Slovenska mladina 2018/2019, Mladina 2020.

 

Strategija nadomesti Strategijo razvoja mladinskega dela občine Šentjur 2014–2020, ki jo je Občinski svet Občine Šentjur sprejel leta 2015.

 

Cilji, načela in poglavitne rešitve strategije

 

Strategija predstavlja smernice razvoja mladinskega dela v občini Šentjur v novem petletnem obdobju. Najpomembnejši del strategije so strateške usmeritve na področju dela z mladimi, starimi med 13 in 29 let. Strategija predlaga številne ukrepe s ciljem, da bi le-ti usmerjali delo z mladimi, jih spodbujali, da so aktivni, hkrati pa omogočali krepitev njihove samopodobe in samospoštovanja.

 

Del Strategije je tudi analiza področja mladinskega dela, ki je bila narejena na podlagi ankete med mladimi, mladinskimi društvi in društvi, ki delajo z mladimi ali za mlade, z namenom ugotovitve, kako mladi razmišljajo o sebi in okolju, v katerem živijo, ter s kakšnimi izzivi se soočajo društva, ki delujejo v mladinskem sektorju.

 

Na spletnih straneh Občine Šentjur in Mladinskega centra Šentjur je bila objavljena od 3. 11. do 3. 12. 2021 Javna obravnava Strategije razvoja mladinskega dela Občine Šentjur 2021- 2025 za posredovanje predlogov, pripomb ter idej za oblikovanje nove strategije. Občinski svet jo je sprejel 21. 12. 2021.

 

Povezava

Strategija razvoja mladinskega dela Občine Šentjur 2021 - 2025 (.pdf)

Več informacij:

Mladinski center Šentjur
03 747 18 01 ali mladi@ra-kozjansko.si

Zadnje objavljeno

Mladinski inkubator Vpis v višješolske programe od 23.  do 29. avgust 2024

Šolski center Šentjur vabi k prijavi v študijske programe

Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola vabi k prijavi za vpis v ...

Mladinski inkubator Pridruži se spletni delavnici

Delavnica o občutku strahu

Društvo Svetovalni svet vabi na delavnico o občutku strahu, ki bo ...

Dogodki za mlade

SHIFT + A