O nas

Prioritetna področja delovanja Mladinskega centra Šentjur

 
Neformalno izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo
Mladim dajemo možnost, da se skozi iniciacijo, realizacijo in sodelovanje v različnih projektih neformalno izobražujejo in s tem usposabljajo tako za mladinsko delo kot za druga področja v svojem življenju. Možnost imajo pridobiti tudi Nefiks. Spodbujamo izvajanje mladinskih aktivnosti in vsebin, ki so potrebne za razvoj mladinskega dela v občini. Skozi različne aktivnosti usposabljamo mlade za delo v društvih in KS ter mladinske promotorje (vrstniki spodbujajo in podpirajo vrstnike pri izvedbi in realizaciji mladinskih aktivnosti).
 
 
Prostovoljno mladinsko delo
V večino naših aktivnosti se mladi vključujejo kot prostovoljci, ki sami spodbujajo in animirajo vrstnike, da kot prostovoljci delujejo v domačem kraju. Naš namen je tudi vzpostaviti podporni sistem za razvoj prostovoljstva med mladimi v naši občini.
 
 
Informiranje in svetovanje za mlade
Preko naše baze mlade obveščamo o priložnostih zanje v občini in širše. Mladim omogočamo dostop do informacij preko naše spletni strani. Vsak dan imamo odprto e-točko in mladinsko informacijsko pisarno (tudi na terenu glede na potrebe mladih v 13 KS) in informatorja, ki je zaključil seminar MBTC v organizaciji Zavoda MISSS, na osnovi in po metodah razvitih v ERYICA. Mladim nudimo tudi brezplačen coaching (osebnostno in karierno svetovanje), ki je mladim v oporo pri sprejemanju življenjskih in poklicnih odločitev.
 
 
Participacija, aktivno državljanstvo in človekove pravice
Prizadevamo si povečati aktivno udeležbo mladih v življenju lokalnih skupnosti ter razviti in krepiti dialog med Občino in mladimi. Ter hkrati razviti mehanizem, ki mlade spodbuja k sodelovanju v postopkih odločanja oziroma oblikovanja mladinske politike. Spodbujamo in podpiramo delovanje neformalnih mladinskih skupin, ki delujejo v centru mesta in v posameznih krajevnih skupnostih. Smo vez med Občino in njimi, zastopamo jih tudi v Odboru za dejavnost mladih (del Občinskega sveta).
 
 
Mednarodno mladinsko delo
Mladim posredujemo možnosti sodelovanja v različnih multilateralnih mladinskih izmenjavah in projektih. Sodelujemo in povezujemo se z mladinskimi društvi v Srbiji, na Hrvaškem, Luksemburgu, Švedskem in Finskem. Letno sodelujemo ali organiziramo vsaj eno multilateralno mladinsko izmenjavo.
 
 
Raziskovalno delo mladih
Smo pobudniki razpisa Mladi za razvoj občin Šentjur in Dobje, s katerim spodbujamo raziskovalno delo mladih in njihovo razmišljanje o lokalni ali območni problematiki, izzivih in priložnostih zanje. Pri pripravi njihovih del (raziskovalnih, seminarskih, diplomskih …) smo jim v pomoč tudi kot mentorji in vir informacij potrebnih za izdelavo del.
 
 
Razvoj inovativnosti in podjetništva med mladimi
V okviru mladinskega podjetniškega inkubatorja spodbujamo mladinsko podjetniško kulturo ter ustvarjamo podporno okolje za razvoj in realizacijo njihovih podjetniških in podjetnih idej.
 

 

Zadnje objavljeno

Razpisi in natečaji Javni poziv za izbor kulturnih projektov
Mladinski inkubator Te zanima medkultutni dialog in upliv umetne inteligence na mlade?

Poziv za mlade: Medkulturni dialog v času umetne inteligence

Urad za mladino Sveta Evrope odpira poziv za udeležence_ke za 8. ...

Dogodki za mlade

SHIFT + A