O nas

Prioritetna področja delovanja Mladinskega centra Šentjur

 
Neformalno izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo
Mladim dajemo možnost, da se skozi iniciacijo, realizacijo in sodelovanje v različnih projektih neformalno izobražujejo in s tem usposabljajo tako za mladinsko delo kot za druga področja v svojem življenju. Možnost imajo pridobiti tudi Nefiks. Spodbujamo izvajanje mladinskih aktivnosti in vsebin, ki so potrebne za razvoj mladinskega dela v občini. Skozi različne aktivnosti usposabljamo mlade za delo v društvih in KS ter mladinske promotorje (vrstniki spodbujajo in podpirajo vrstnike pri izvedbi in realizaciji mladinskih aktivnosti).
 
 
Prostovoljno mladinsko delo
V večino naših aktivnosti se mladi vključujejo kot prostovoljci, ki sami spodbujajo in animirajo vrstnike, da kot prostovoljci delujejo v domačem kraju. Naš namen je tudi vzpostaviti podporni sistem za razvoj prostovoljstva med mladimi v naši občini.
 
 
Informiranje in svetovanje za mlade
Preko naše baze mlade obveščamo o priložnostih zanje v občini in širše. Mladim omogočamo dostop do informacij preko naše spletni strani. Vsak dan imamo odprto e-točko in mladinsko informacijsko pisarno (tudi na terenu glede na potrebe mladih v 13 KS) in informatorja, ki je zaključil seminar MBTC v organizaciji Zavoda MISSS, na osnovi in po metodah razvitih v ERYICA. Mladim nudimo tudi brezplačen coaching (osebnostno in karierno svetovanje), ki je mladim v oporo pri sprejemanju življenjskih in poklicnih odločitev.
 
 
Participacija, aktivno državljanstvo in človekove pravice
Prizadevamo si povečati aktivno udeležbo mladih v življenju lokalnih skupnosti ter razviti in krepiti dialog med Občino in mladimi. Ter hkrati razviti mehanizem, ki mlade spodbuja k sodelovanju v postopkih odločanja oziroma oblikovanja mladinske politike. Spodbujamo in podpiramo delovanje neformalnih mladinskih skupin, ki delujejo v centru mesta in v posameznih krajevnih skupnostih. Smo vez med Občino in njimi, zastopamo jih tudi v Odboru za dejavnost mladih (del Občinskega sveta).
 
 
Mednarodno mladinsko delo
Mladim posredujemo možnosti sodelovanja v različnih multilateralnih mladinskih izmenjavah in projektih. Sodelujemo in povezujemo se z mladinskimi društvi v Srbiji, na Hrvaškem, Luksemburgu, Švedskem in Finskem. Letno sodelujemo ali organiziramo vsaj eno multilateralno mladinsko izmenjavo.
 
 
Raziskovalno delo mladih
Smo pobudniki razpisa Mladi za razvoj občin Šentjur in Dobje, s katerim spodbujamo raziskovalno delo mladih in njihovo razmišljanje o lokalni ali območni problematiki, izzivih in priložnostih zanje. Pri pripravi njihovih del (raziskovalnih, seminarskih, diplomskih …) smo jim v pomoč tudi kot mentorji in vir informacij potrebnih za izdelavo del.
 
 
Razvoj inovativnosti in podjetništva med mladimi
V okviru mladinskega podjetniškega inkubatorja spodbujamo mladinsko podjetniško kulturo ter ustvarjamo podporno okolje za razvoj in realizacijo njihovih podjetniških in podjetnih idej.
 

 

Zadnje objavljeno

Mladinski inkubator Kako biti okej, ko nič v redu

Kako biti okej, ko nič ni v redu

Zavod Ypsilon vabi na brezplačen predavanje “Kako biti okej, ko nič ni ...

Mladinski inkubator Si želiš novih znanj in doživetij?

Brezplačna poletna šola: Pot do uspeha

Kaj je Poletna šola? Pot do uspeha je brezplačna 5-dnevna poletna ...

Dogodki za mlade

SHIFT + A