O nas

Program in aktivnosti Mladinskega centra Šentjur

 

Program in aktivnosti so oblikovani tako, da spodbujajo delovanje in aktivno participacijo mladih v 13 krajevnih skupnostih Občine Šentjur, ki je z 222,3 km2 največja občina v Savinjski regiji po površini in z okoli 19.000 prebivalci četrta največja v naši statistični regiji. Z mladimi delamo na terenu in v njihovih krajevnih skupnostih (KS). Nudimo jim logistično, tehnično in vsebinsko podporo pri realizaciji njihovih aktivnosti. Prizadevamo si, da so mladi iniciatorji aktivnosti in da jih sami ob ustrezni podpori tudi izvajajo. Krajevne skupnosti so med sabo oddaljene tudi po eno uro, od središča občine, od mesta Šentjur, pa do 30 minut, zato si prizadevamo, da se aktivnosti odvijajo v njihovih vaških jedrih in ne samo v središču občine, kjer ima mladinski center sedež.

Oblikovali smo skupino mladinskih promotorjev, mladih, ki nudijo podporo vrstnikom pri razvoju mladinskih aktivnosti in njihovem delovanju. Prizadevamo si tudi, da se mladi iz posameznih KS med sabo spoznajo in medsebojno pomagajo ali celo skupaj organizirajo aktivnosti.

V krajevnih skupnostih, kjer so registrirana mladinska društva, le ta podpiramo pri njihovem delovanju in jih vključujemo v mladinske aktivnosti. Tam kjer pa mladinskih društev ni, si prizadevamo spodbuditi nastanek neformalnih mladinskih skupin. Sodelujemo z Občinsko upravo Občine Šentjur, imamo dobre stike in komunikacijo s šolami, Centrom za socialno delo ter drugimi institucijami, ki so pomembne za razvoj mladinskih aktivnosti in mladinskega dela.

Smo center informacij in podpora mladim ter mladinskim društvom pri izvajanju njihovih aktivnosti in odprti za nove predloge in aktivnosti mladih, s katerimi delamo.

 

 

Zadnje objavljeno

Razpisi in natečaji Javni poziv za izbor kulturnih projektov
Mladinski inkubator Te zanima medkultutni dialog in upliv umetne inteligence na mlade?

Poziv za mlade: Medkulturni dialog v času umetne inteligence

Urad za mladino Sveta Evrope odpira poziv za udeležence_ke za 8. ...

Dogodki za mlade

SHIFT + A